Prostírání

Co to je prostírání

Prostírání znamená úpravu stolu určenému k jídlu nejen z hlediska estetiky, ale také funkčnosti. Základy společenského chování a etiky u stolu stanoví určitá pravidla pro různé příležitosti. V praxi to znamená, že existují určité normy, které stanoví jaký má být na stole podklad (například ubrus), kde mají být umístěny talíře, ochucovadla nebo jak mají být rozmístěny na stole příbory. Tato norma se liší dle kultury, ale obecně lze říci, že pro západní Evropu a Ameriku je stanovena norma jedna, stejně jako pro asijské země.

Prostírání a ubrusy

ProstíráníJak již bylo uvedeno, prostírání značně závislé na kultuře. V evropských zemích je pro luxusní restaurace nebo zvláštní příležitosti volen neutrální bílý ubrus. Bílá barva dokazuje naprostou čistotu. Výhody prostírání bílým ubrusem tedy naznačují naprostou připravenost pro hosta, univerzálnost použití (bez ohledu na design místnosti). Mezi nevýhody patří udržitelnost. Sebemenší znečištění je na tomto druhu ubrusu vidět. Pro podniky to znamená, že musí ubrus i několikrát za večer vyměnit. Méně formální se pak užívají ubrusy barevné, stylové. V podnicích tak mohou použít i ubrusy s motivy zaměření podniku (lovecké mohou znázorňovat zvěř, automobilový styl pak může nabídnout motivy motorů, závodů nebo historických aut apod.). V domácím prostředí nejsou neobvyklé vánoční nebo velikonoční motivy. V profesionální gastronomii nebo výjimečných situacích se však téměř výhradní volí bílá barva.

Prostírání příborů

Prostírání vínoRozmístění příborů na jídelním stole má také svá pravidla. Zde se budeme věnovat obecným pravidlům, ve speciálních článcích potom nabídneme konkrétní ukázky. Základním pravidlem pro prostírání příborů je, že jsou skládány vedle příboru dle použití (v rámci jednotlivých chodů) z vnějšího okraje do vnitřního. Lžíce a nože patří na pravou stranu, vidličky na levou. Nože se skládají ostřím dovnitř (směrem k talíři), lžíce se pokládají dnem na stůl. Moučníkový příbor (vidličky a lžíce) se skládají nad talíř. Je důrazně doporučeno umisťovat na stůl maximálně tři druhy příborů a to i v případě většího množství chodů. V případě asijského prostírání se hůlky pokládají na speciální podstavec nebo do nádoby na hůlky.

Prostírání talířů

Domácí prostíráníTalíře se umisťují na střed přímo před posed hosta. Mohou být podloženy i menší prostírkou. V případě servírování z mís se na stůl umisťovaly talíře na sebe, protože se usnadňoval zejména domácí servis. Dnes se od toho způsobu ustupuje i v domácím prostředí a je vhodné vždy při dalším chodu naservírovat novou sadu nádobí.

Prostírání sklenic

Sklenice se umisťují do pravé části. Nejvíce středu je sklenice na vodu, která je umístěna nad nožem. Sklenice na víno a šampaňské se pak uspořádávají dle této sklenice více doprava a dále. To je dáno mírou použití a má svá pravidla. Více o tom v článcích týkajících se jednotlivých druhů prostírání.